Hasič
Hasič

Zachraňujte životy. Staňte se hasičem

Povolání hasič je velmi náročné, jak psychicky, tak fyzicky. Hasič může být buďto profesionálního typu, nebo pouze jako dobrovolný člen hasičské jednotky. Jejich hlavním cílem je nejen hašení vzniklých požárů a zachraňování životů z hořících subjektů, ale také pomoc při povodních a jiných živelných pohromách. Hasiči také pomáhají při vzniku dopravních nehod a ekologických haváriích.

Historie hasičů sahá až do starověkého Říma. V té době nebyli hasiči bráni tak, jako dnes. Ve většině případů hasiči byli otroci. Postupem času ale toto povolání zanikalo, až se zcela zrušilo. Hasičské sbory lze vidět až na začátku 19. stolení. V té době to byli spíše dobrovolní hasiči než profesionálové. Postupem času se z dobrovolných hasičů stávali profesionálové. Aby hasiči byli co neúspěšnější při různých zásahách, trénují své zásahy i v podobách různých soutěží.

Pokud jste toužili být hasičem od svého dětství, ale osud vás zavál k jinému povolání, můžete si ho bez problémů zkusit v kategoriích, které nabízení povolání na zkoušku.

bezmocnost
pocit moci
mrazení
štěstí
zábavnost
nadšení
strach
vzrušení
nespoutanost
radost
časově náročné
náročné psychicky
adrenalin
relaxace
náročné fyzicky
sebepoznání
vědomosti
dovednosti
zručnost
rozhled
zkušenosti
pro páry
pro dospělé
pro děti
pro muže
pro ženy
pro seniory
náročné fyzicky
91%
adrenalin
85%
časově náročné
66%
dovednosti
79%
pro dospělé
95%
pro muže
100%
mrazení
65%
strach
83%
náročné psychicky
80%
sebepoznání
80%
zkušenosti
76%

Radmil Fiala
pro muže 100%
pro dospělé 90%
dovednosti 80%
časově náročné 78%
adrenalin 81%
náročné fyzicky 89%

V každé kultuře existuje určitá forma terapeutické masáže; popisy mnoha metod, které jsou používány dodnes, známe z nejstarších zapsaných lékařských textů. Čínský rukopis z roku 2700 před naším letopočtem doporučuje každé ráno provádět automasáž „proti nachlazení.