Popelář
Popelář

Proměňte se na den popelářem

Popelář v dřívější době neznamenal to samé jako nyní. Dříve to byl člověk, jehož zaměstnáním bylo odstraňovat popel po spalování tuhých paliv. V dnešní době již tomu tak není. Popelář je člověk, který má za úkol sběr a odvoz věcí, které jsou v popelnicích nebo v kontejnerech. Tedy věcí, které jejich majitelé již nepotřebují a hodili je to odpadků. Dnes se již popelář rozšiřuje nejen do měst, ale také na vesnice. Dříve ve vesnicích byly pouze kontejnery, které se vyvážely zhruba 1 x za měsíc. Nyní již tomu tak není a kontejnery jsou postupně nahrazovány popelnicí, která stojí před každým domem.

Obsah popelnic se vyprazdňuje do útrob korby popelářského auta. Díky kruhové podstavy popelnice se zefektivní valivé rotační techniky, která tak šetří síly a čas každého popeláře.

Zaměstnání popeláře je jedno z nejchtěnějších povolání malých dětí. Mnoho jich ovšem z tohoto snu vyroste a zabývají se něčím jiným. Pokud i vy patříte mezi lidi, kteří měli tento dětský sen, bez problémů si jej splňte.

bezmocnost
pocit moci
mrazení
štěstí
zábavnost
nadšení
strach
vzrušení
nespoutanost
radost
časově náročné
náročné psychicky
adrenalin
relaxace
náročné fyzicky
sebepoznání
vědomosti
dovednosti
zručnost
rozhled
zkušenosti
pro páry
pro dospělé
pro děti
pro muže
pro ženy
pro seniory
náročné fyzicky
96%
rozhled
69%
zkušenosti
83%
pro dospělé
100%
pro ženy
66%
pro muže
100%
vzrušení
63%
adrenalin
33%
relaxace
16%
časově náročné
75%
náročné psychicky
33%

Jan Šmolík
pro muže 100%
pro ženy 100%
pro dospělé 100%
zkušenosti 75%
rozhled 82%
náročné fyzicky 94%

V každé kultuře existuje určitá forma terapeutické masáže; popisy mnoha metod, které jsou používány dodnes, známe z nejstarších zapsaných lékařských textů. Čínský rukopis z roku 2700 před naším letopočtem doporučuje každé ráno provádět automasáž „proti nachlazení.