Strojvedoucí
Strojvedoucí

"Vyrážíme!" Křičí strojvedoucí

Strojvedoucí, dříve také stojvůdce je řidičem vlaků a metra. Název strojvůdce se po druhé světové válce změnila na strojvedoucí. Důvodem bylo zachování jedinečnosti vůdce Hitlera. Aby se člověk mohl stát strojvedoucím, jsou na něho nejdříve kladeny vysoká zdravotní vyšetření, která musejí potvrdit výborný zdravotní stav uchazeče. Mezi vyšetření, která se běžně provádí, jsou například vyšetření psychologické, oční, neurologické a mnoho dalších. Pokud veškerá vyšetření budou pozitivní, dostává se uchazeč na několika měsíční praxi do dílen, kde se bude podílet na opravách lokomotiv pod dozorem zkušeného kolegy. Po uplynutí povinné praxe a úspěšného absolvování velmi rozšířené zkoušky, získá licenci strojvedoucího.

Dále následují zkoušky z platných dopravních předpisů. Pokud veškeré zkoušky uchazeč úspěšně splní, čeká ho nejméně půlrok, než se seznámí s tratí. Práce strojvedoucího není lehká a k získání licence je opravdu dlouhá cesta, která není zrovna procházkou růžového sadu. Pokud se rozhodnete zkusit tento zážitek, budete zcela překvapeni, co takový strojvedoucí musí umět a znát.

bezmocnost
pocit moci
mrazení
štěstí
zábavnost
nadšení
strach
vzrušení
nespoutanost
radost
časově náročné
náročné psychicky
adrenalin
relaxace
náročné fyzicky
sebepoznání
vědomosti
dovednosti
zručnost
rozhled
zkušenosti
pro páry
pro dospělé
pro děti
pro muže
pro ženy
pro seniory
dovednosti
73%
zručnost
74%
pro dospělé
100%
pro muže
100%
pro ženy
70%
vzrušení
46%
adrenalin
46%
náročné psychicky
71%
náročné fyzicky
23%

jarmil
pro ženy 100%
pro muže 100%
pro dospělé 100%
zručnost 80%
dovednosti 78%

V každé kultuře existuje určitá forma terapeutické masáže; popisy mnoha metod, které jsou používány dodnes, známe z nejstarších zapsaných lékařských textů. Čínský rukopis z roku 2700 před naším letopočtem doporučuje každé ráno provádět automasáž „proti nachlazení.